3 ENHETER

Vi är en ideell förening som kommer eka Guds ord genom Bibeln. Alla gåvor kommer gå till behövande kyrkor, hemlösa och sjuka.

Följ 3-enheter på Instagram

@3enheter