Om Smått och tort.

Smått och tort är en afär med olika saker till exsempel : Vantar ,Muggar kläder. Olika alltså så därför heter den Smått och tort.