FlipSquad Sverige

Om FlipSquad Sverige

FlipSquad Sverige är en design som framställts med visionen att stärka FlippingComunityn här i Sverige!

FlipSquad Sverige är en design gjord utav den lilla Hampus Höggren. Hans mål med detta är att stärka flippingcommunityn och öka igenkännandet av gymnastik/freerunning och tricking/freestyle trampolin här i Sverige!