Mobbing- Utsatthet och tillit

denna tema är till för att sponsra mitt jobb för att förhindra mobbingen